meester Henk - REIS door de RUIMTE
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Profiel
profile

Als kind wilde ik al astronoom worden. Voor al die andere kinderen met dezelfde dromen: deze site


Contactformulier

Deze site geeft met hyperlinks toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden er wordt dan ook geen verantwoordelijk genomen voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

 

Het samenstellen van deze internetsite(s) is zorgvuldig gedaan er wordt geen aansprakelijkheid genomen of aanvaard voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten en/of onvolledigheden.

 

Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen of aanvaard voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder deze site en alle onderliggende pagina’s wordt verwezen.

 

Deze site linkt naar andere websites wat niet inhoud dat daardoor achter de inhoud / informatie wordt gestaan of daarvoor verantwoordelijkheid wordt genomen.

 

Bij diverse onderdelen op deze site zijn foto’s en/of plaatjes, e.d. geplaatst die bij de betreffende pagina passen. Bij de zelfgemaakte afbeeldingen is gebruik gemaakt van afbeeldingen op het internet. Mocht hierbij inbreuk gemaakt hebben op de auteursrechten of het portretrecht van derden - wat niet de bedoeling is - stuur mij dan a.u.b. via e-mail of via de knop “contact” (onder aan deze pagina in de zwarte balk) een berichtje hierover. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal van de pagina worden verwijderd.

 

Er wordt geen aansprakelijkheid genomen of aanvaard voor enige schade - in welke vorm dan ook - aan het computersysteem, dan wel hier hieraan gekoppelde randapparatuur, geïnstalleerde software en gegevensbestanden, tijdens bezoeken/het gebruik van deze internetsite. Kortom: het bezoek aan deze site is volledig voor eigen risico.

 

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

 

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Hierbij wordt het recht behouden om te allen tijde deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen.  Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)

serieuze feedback  (+ en -) middels het contactformulier wordt altijd op prijs gesteld !

De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)